Skip to content

Egyesült Kolóniák (United Colonies)

Egyesült Kolóniák

Szervezeti forma: Köztársaság
Központ: New Atlantis, Jemison, Alpha Centauri
Fennhatósági terület: Alpha Centauri, Sol, Wolf
Vezetője: President Alexandra Abello
Csatlakozási lehetőség: Van, az UC Vanguard alakulathoz.

Történelem

A Föld végnapjaiban a fajunk és civlizációnk túlélése érdekében az emberiség az Alpha Centaury csillagrendszer felé vette az irányt. Három évvel azután, hogy sikeresen megérkeztek az első csoportok a Jemison bolygóra, 2159-ben megalakult a menekülőket magába foglaló Egyesült Kolóniák, majd nem sokkal később létrejött az első nagyobb kolónia, Új Atlantisz, amely alapítása után alig egy évvel az emberiség új közigazgatási központjává és fővárosává vált.

Mivel a békés, de központosított új életet nem mindenki érezte magáénak, ezért 2161-ben az Egyesült Kolóniák elfogadta a Centaurus rendeletet, amely biztosította minden állampolgára számára azt, hogy távoli rendszereket fedezzenek fel, vegyenek birtokba és azokon telepedjenek le. A következő években az emberiség elkezdett szétszóródni a galaxisban, újabb telepeket és kolóniákat létrehozva az arra alkalmas bolygókon.

2194-ben az Egyesült Kolóniák – a Centaurus rendelettel ellentétesen – egy orvosi űrállomást helyezett el a Narion bolygó felett, megsértve ezáltal a lakók függetlenségét. Mivel többszöri kérés ellenére sem voltak hajlandók elmozdítani az űrállomást, ezért a Narion népe úgy döntött, hogy hirtelen csatlakozik a második legnagyobb emberi szervezetethez, a Freestar Kollektívához, bízva benne, hogy ez a folyamat egyben megoldást is jelent a problémára.

Nem jelentett, a nézeteltérés végül a Lakott Rendszerek első intergalaktikus összecsapásához vezetett, a Narioni háborúhoz, amely a Kolóniák katonai győzelmével ért véget.

A győzelem ellenére az Egyesült Kolóniák engedélyezte Narion népének azt, hogy csatlakozzanak a Freestarhoz. Sőt, a két fél létrehozott egy egyezményt, a Narioni szerződést, amelyben fejenként 3-3 rendszerben korlátozták a birtokolt területek maximális számát. Ennek értelmében az Alpha Centauri, a Sol és a Wolf rendszer hivatalosan is a Kolóniák fennhatósága alá került.

2308-ig viszonylagos nyugalom költözött a galaxisba. Abban az évben a Freestar Kollektíva létrehozott egy mezőgazdasági állomást a Vesta bolygón, a Lunara rendszerben, amely természetesen nem maradt következmények nélkül. Az Egyesült Kolóniák reakciója szerint ez a lépés a Narioni egyezmény és az abban foglalt határok megsértése, ugyanis így a korábban jóváhagyott három helyett már négy csillagrendszerrel rendelkezett a Freestar Kollektíva.

A diplomácia ezúttal (is) csütörtököt mondott, a Kollektíva nem volt hajlandó visszakozni. Nem maradt más választása a Egyesült Kolóniáknak, mint rajtaütni a Vesta bolygóra telepített állomáson, megölve az azt védő helyőrség minden tagját. Ez a lépés robbantotta ki végül a Lakott Rendszerek második intergalaktikus összecsapását, a Gyarmatosítási háborút.

Az összecsapás nagyságát jól jellemzi az, hogy mind a két frakció minden rendelkezésre álló egységét bevetette, hadihajók hatalmas flottáitól kezdve a gépiesített harci platformokon (vagy röviden „Mech” egységeken) át egészen a Egyesült Kolóniák genetikaliag módosított idegen létformáiig, a hírhedt Xeno harci egységekig bezárólag.

A háború 2311-ben a Cheyenni csatában dőlt el, amikor is a Freestar Kollektíva flottája – köszönhetően a harcokba becsatlakozó civil hajóknak – legyőzte az Egyesült Kolóniák haditengerészetének egységeit. 

A meglepő győzelem után a Freestart Kollektíva békejobbot nyújtott az Egyesült Kolóniáknak és előterjesztett egy olyan, mindenkire érvényes megállapodást, amely a későbbiekben megelőzi az emberiség fennmaradását is veszélyeztető értelmetlen vérontásokat. A megállapodáshoz csatlakozott a Va’ruun ház is. 

A békeszerződésben meghatározták az egyes nagyobb frakciók által fenntartott hadseregek maximális méretét, betiltották a génmódosított idegen élőlények harctéri felhasználást és a gépiesített harci platformok (mechek) bevetését, valamint minden ez utóbbi kettőhöz kapcsolódó kutatást összegyűjtöttek és lakat alá helyeztek Új Atlantiszon az Archívumban azzal a megkötéssel, hogy csak a három fél együttes jelenlétében lehetett a továbbiakban azokhoz hozzáférni, de akkor is csak speciális vészhelyzetben. 

2330-ban egy új fenyegetés ütötte fel a fejét a Kolóniákhoz tartozó területeken, köszönhetően az Lakott Rendszerekben garázdálkodó és ott komolyabb bázisokat kiépítő kalózoknak, a Bíbor flottának.

Csatlakozás az UC Vanguard alakulathoz

Miután csatlakoztunk a Constellation kutató és felfedező szervezethez, újdonsült társunk, Sarah Morgan javaslatára keressük fel korábbi munkahelyét, az UC Vanguardot. Ott is elsősorban John Tualát, az Egyesült Kolóniák civilekből álló katonai egységének a toborzásért felelős tisztjét! Őt Új Atlantiszton találjuk meg az UC székház aulájában. 

Miután beszéltünk vele, lifttel irány az emelet, azon belül is egy kis fejtágítással egybekötött történelmi előadás. Egy roppant hangulatos és minden részletre kiterjedő műsor során végighallgathatjuk, hogy mi is történt az emberiséggel az elmúlt 300 évben. (nem sok jó, lásd a történelmi áttekintésünket). 

Az előadás végén vár minket a személyzetis terminál, ahol véglegesíthetjük a köztünk és a katonaság között köttetendő szerződést. Innentől kezdve hivatalosan is kérvényeztük a UC Vanguard tagságot, és ha jól végezzük a ránk bízott feladatokat, akkor hamarosan megkapjuk az ezzel együtt járó Egyesült Kolóniák állampolgárságot is.

Mivel a Kolóniák civilekből álló katonai egységéhez csatlakozunk, ezért bizonyítani kell a harctéri rátermettségünket is. Ezt egy szimulátorban tudjuk megtenni, amelyben hat hullámban érkező ellenséges hajót és egységet kell megsemmisíteni egy arra rendszeresített UC hadihajóval. A harmadik sikerrel vett forduló már elég a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés: A piloting skill fejlesztéséhez is használhat a szimulátor, a szimuláció alatt lelőtt ellenfelek ugyanúgy beleszámítanak a skillhez kapcsolódó kihívásokba, mint a valóságban elpusztított hajók.

Miután végeztünk mindennel, irány vissza Tuala toborzótiszthez és fejezzük be a csatlakozási folyamatot az eskü letételével. A csatlakozáshoz jár némi extra pénz is, minél több kört mentünk a szimulátorban, annál több. Ha mind a hat hullámot teljesítettük, akkor az 20 000 credit belépési díjat jelent, plusz Sarah és John elismerését.

Megjegyzés 2: a szimulátort meg lehet bütykölni, hogy könnyebb legyen az utolsó pár csata, erről bővebben itt olvashatsz.